Thứ Năm, ngày 21 tháng 6 năm 2018
THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO TIẾNG NHẬT TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP 1 (ĐI THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BẢN) DANH SÁCH “CÁC ỨNG VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA KỲ THI SƠ TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH ĐI THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BẢN (CHƯƠNG TRÌNH IM JAPAN) THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN ỨNG VIÊN NỮ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH ĐI THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BẢN (CHƯƠNG TRÌNH IM JAPAN) NĂM 2017 TRUNG TÂM XKLĐ NHẬT BẢN TEXGAMEX TUYỂN THỰC TẬP SINH ĐI LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN (Tuyển gấp) TRUNG TÂM CUNG ỨNG VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG THÀNH AN TUYỂN THỰC TẬP SINH LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN (Tuyển gấp) THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN ỨNG VIÊN NAM THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH ĐI THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BẢN (CHƯƠNG TRÌNH IM JAPAN) NĂM 2017 THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN ỨNG VIÊN ĐIỀU DƯỠNG, HỘ LÝ SANG LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN (KHÓA 6 NĂM 2017) CÔNG TY TAE KWANG CẦN THƠ TUYỂN DỤNG Công ty Vinservice thuộc tập đoàn Vingroup tuyển dụng THÔNG BÁO CHIÊU SINH THÔNG BÁO CHIÊU SINH THÔNG BÁO CHIÊU SINH
Trở lại CHI TIẾT TIN
Thị trường lao động 6 tháng đầu năm và dự báo 6 tháng cuối năm 2014

 

BÁO CÁO

Phân tích cung, cầu lao động 06 tháng đầu năm 2014

và dự báo 06 tháng cuối năm 2014

 

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Cần Thơ (Trung tâm) đã thu thập, khảo sát thông tin cung, cầu lao động từ các nguồn như Cổng thông tin việc làm Cần Thơ tại địa chỉ www.vieclamcantho.vn,  thông tin đăng tuyển trên báo, đài tại thành phố Cần Thơ của các doanh nghiệp với tổng số 26.593 nhu cầu tuyển dụng lao động và 14.654 người tìm việc ở thành phố Cần Thơ.

Từ các thông tin đã nêu, cho thấy tình hình cung, cầu lao động ở thành phố Cần Thơ như sau:  

I. PHÂN TÍCH CUNG, CẦU LAO ĐỘNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2014:

1. Tình hình chung:

Tiếp tục những thành tựu đạt được trong năm 2013, trong 6 tháng đầu năm 2014 tăng trưởng kinh tế có dấu hiệu phục hồi và đạt được một số kết quả nhất định. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2014 tăng 8,96%, chỉ số giá tiêu dùng chung của thành phố tăng 0,49%, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp 6 tháng tăng 6,07% so với cùng kỳ năm trước. Trong 6 tháng đầu năm 2014, thành phố Cần Thơ đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, xuất khẩu hàng hóa và điều hành ngân sách đã góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế khá so với cùng kỳ, sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng ổn định, từng bước phát triển sản xuất và bảo đảm an sinh xã hội.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm nay diễn ra trong bối cảnh thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp cả về kinh tế và chính trị. Tình hình sản xuất kinh doanh tiếp tục đối mặt với những khó khăn, áp lực. Sức mua trên thị trường thấp; khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế chưa cao; sức ép nợ xấu còn nặng nề; hàng hóa trong nước tiêu thụ chậm. Trong đó, đáng chú ý là quá trình tái cơ cấu kinh tế diễn ra thiếu đồng bộ và chưa thực sự có những bước đi hiệu quả. Ngoài ra, thời gian gần đây tình hình biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp, bước đầu ảnh hưởng đến động thái phát triển kinh tế - xã hội và đời sống dân cư cả nước nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng.

2. Tình hình cung-cầu nhân lực:

2.1. Về nhu cầu nhân lực:

Trong 6 tháng đầu năm 2014, thị trường lao động phát triển ổn định. So sánh nhu cầu tuyển dụng nhân lực trong 6 tháng cho thấy tỷ lệ tăng không cao, thể hiện mục tiêu của các doanh nghiệp chú trọng ổn định nhân sự, ổn định sản xuất kinh doanh, không để xảy ra đột biến thiếu hụt hoặc dư thừa nhiều về lực lượng lao động.

Đơn vị tính: người