Thứ Hai, ngày 21 tháng 8 năm 2017
THÔNG BÁO DANH SÁCH CA THI KỲ THI TIẾNG HÀN TRÊN MÁY TÍNH NGÀNH NÔNG NGHIỆP NĂM 2017 HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ “CÁC MÔ HÌNH TRỢ GIÚP NGƯỜI KHUYẾT TẬT” THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2017 CHINA HUADIAN ENGINEERING CO.,LTD. TUYỂN DỤNG CƠ HỘI LÀM VIỆC TẠI NEW ZEALAND THÔNG BÁO CHIÊU SINH THÔNG BÁO CHIÊU SINH THÔNG BÁO CHIÊU SINH
Trở lại ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ
ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ
Họ lót: (*)  Tên:    
Ngày sinh:(*) (dd/mm/yyyy) Ví dụ: 01/01/2011  (Ngày/Tháng/Năm)
Giới tính:(*)
Địa chỉ: (*)  
Điện thoại: (*)    
E-mail:  
Cơ quan đang công tác:
Khóa học đăng ký: (*)   Lớp
Thời gian đến mua HS: (dd/mm/yyyy) Ví dụ: 01/01/2011
 
Doanh nghiệp tự giới thiệu