Thứ Hai, ngày 21 tháng 8 năm 2017
THÔNG BÁO DANH SÁCH CA THI KỲ THI TIẾNG HÀN TRÊN MÁY TÍNH NGÀNH NÔNG NGHIỆP NĂM 2017 HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ “CÁC MÔ HÌNH TRỢ GIÚP NGƯỜI KHUYẾT TẬT” THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2017 CHINA HUADIAN ENGINEERING CO.,LTD. TUYỂN DỤNG CƠ HỘI LÀM VIỆC TẠI NEW ZEALAND THÔNG BÁO CHIÊU SINH THÔNG BÁO CHIÊU SINH THÔNG BÁO CHIÊU SINH
Trở lại Việc làm ngoài nước
ĐĂNG KÝ THAM GIA XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG
Họ lót: (*)   Tên:  
Ngày tháng năm sinh: (*)  
Địa chỉ cư trú: (*)  
Điện thoại:  
Tình độ học vấn: (*)
Chiều cao: (*)  
Cân nặng: (*)  
Nước đăng ký đi xuất khẩu:(*)  
Email:
Doanh nghiệp tự giới thiệu