Thứ Ba, ngày 27 tháng 6 năm 2017
TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TP. CẦN THƠ TUYỂN DỤNG CƠ HỘI LÀM VIỆC TẠI NEW ZEALAND THÔNG BÁO CHIÊU SINH THÔNG BÁO CHIÊU SINH THÔNG BÁO CHIÊU SINH
Trở lại Việc làm ngoài nước
ĐĂNG KÝ THAM GIA XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG
Họ lót: (*)   Tên:  
Ngày tháng năm sinh: (*)  
Địa chỉ cư trú: (*)  
Điện thoại:  
Tình độ học vấn: (*)
Chiều cao: (*)  
Cân nặng: (*)  
Nước đăng ký đi xuất khẩu:(*)  
Email:
Doanh nghiệp tự giới thiệu