Thứ Hai, ngày 21 tháng 8 năm 2017
THÔNG BÁO DANH SÁCH CA THI KỲ THI TIẾNG HÀN TRÊN MÁY TÍNH NGÀNH NÔNG NGHIỆP NĂM 2017 HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ “CÁC MÔ HÌNH TRỢ GIÚP NGƯỜI KHUYẾT TẬT” THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2017 CHINA HUADIAN ENGINEERING CO.,LTD. TUYỂN DỤNG CƠ HỘI LÀM VIỆC TẠI NEW ZEALAND THÔNG BÁO CHIÊU SINH THÔNG BÁO CHIÊU SINH THÔNG BÁO CHIÊU SINH
DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC Trở lại
Thị trường lao động thành phố Cần Thơ năm 2016 và dự báo nhu cầu nhân lực năm 2017
...
Xem chi tiết
Thị trường lao động 6 tháng đầu năm 2016 và dự báo 6 tháng cuối năm 2016
...
Xem chi tiết
Thị trường lao động 6 tháng đầu năm và dự báo 6 tháng cuối năm 2015
...
Xem chi tiết
Thị trường lao động quý I và dự báo quý II năm 2015
...
Xem chi tiết
Thị trường lao động năm 2014 và dự báo năm 2015
...
Xem chi tiết
Thị trường lao động quý III và dự báo quý IV năm 2014
...
Xem chi tiết
Thị trường lao động 6 tháng đầu năm và dự báo 6 tháng cuối năm 2014
...
Xem chi tiết
Thị trường lao động quý I và dự báo quý II năm 2014
...
Xem chi tiết
Doanh nghiệp tự giới thiệu