Thứ Hai, ngày 21 tháng 8 năm 2017
THÔNG BÁO DANH SÁCH CA THI KỲ THI TIẾNG HÀN TRÊN MÁY TÍNH NGÀNH NÔNG NGHIỆP NĂM 2017 HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ “CÁC MÔ HÌNH TRỢ GIÚP NGƯỜI KHUYẾT TẬT” THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2017 CHINA HUADIAN ENGINEERING CO.,LTD. TUYỂN DỤNG CƠ HỘI LÀM VIỆC TẠI NEW ZEALAND THÔNG BÁO CHIÊU SINH THÔNG BÁO CHIÊU SINH THÔNG BÁO CHIÊU SINH
CHÍNH SÁCH, VĂN BẢN NHÀ NƯỚC BHTN Trở lại
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
Bộ luật số 10/2012/QH13 của Quốc hội: Bộ luật lao động ...
Xem chi tiết
LUẬT VIỆC LÀM
Luật số 38/2013/QH13 của Quốc hội: Luật việc làm ...
Xem chi tiết
NGHỊ ĐỊNH SỐ 88/2015/NĐ-CP
Nghị định số 88/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ...
Xem chi tiết
NGHỊ ĐỊNH SỐ 28/2015/NĐ-CP
Nghị định số 28/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp ...
Xem chi tiết
NGHỊ ĐỊNH SỐ 95/2013/NĐ-CP
Quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. ...
Xem chi tiết
NGHỊ ĐỊNH SỐ 44/2013/NĐ-CP
Về việc hướng dẫn Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động ...
Xem chi tiết
THÔNG TƯ SỐ 28/2015/TT-BLĐTBXH
Thông tư hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp ...
Xem chi tiết
THÔNG TƯ SỐ 96/2009/TT-BTC
Hướng dẫn chế độ tài chính đối với quỹ bảo hiểm thất nghiệp. ...
Xem chi tiết
QUYẾT ĐỊNH 77/2014/QĐ-TTg
Quyết định 77/2014/QĐ-TTg về mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành ...
Xem chi tiết
Doanh nghiệp tự giới thiệu