Thứ Hai, ngày 26 tháng 6 năm 2017
TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TP. CẦN THƠ TUYỂN DỤNG CƠ HỘI LÀM VIỆC TẠI NEW ZEALAND THÔNG BÁO CHIÊU SINH THÔNG BÁO CHIÊU SINH THÔNG BÁO CHIÊU SINH
Trở lại VIỆC TÌM NGƯỜI
Danh mục gốc
tìm kiếm nhanh
Đơn vị tuyển dụng:
Vị trí tuyển:
Trinh độ chuyên môn kỹ thuật:
Nơi làm việc:
Thời gian làm việc:
Mức lương:
Danh sách đơn vị tuyển dụng
đơn vị tuyển dụngVị trí tuyểnNơi làm việcMức lươngThời hạn
CÔNG TY LƯƠNG THỰC SÔNG HẬU Nhân viên bảo vệ Hậu Giang Thỏa thuận 15/07/2017
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHẬT THÀNH Công nhân may Hậu Giang Thỏa thuận 30/07/2017
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHẬT THÀNH Bảo vệ Hậu Giang Thỏa thuận 30/06/2017
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHẬT THÀNH Thợ máy sửa chữa máy may công nghiệp Hậu Giang Thỏa thuận 30/06/2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN LONG PHÚ Lao động phổ thông Hậu Giang Thỏa thuận 31/08/2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN LONG PHÚ Nhân viên quản lý chất lượng Hậu Giang Thỏa thuận 31/08/2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN LONG PHÚ Vận hành máy Hậu Giang Thỏa thuận 31/08/2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN LONG PHÚ Cơ điện Hậu Giang Thỏa thuận 31/08/2017
1
Doanh nghiệp tự giới thiệu